Politica de confidentialitate

Menirea noastră

TOP-DERM u.n.i S.R.L (prin TOP-DERM CLINICS, localizată în str. Știrbei Vodă, nr. 46, sector 1, București) își propune in permanență să asigure confidențialitatea deplină și respectarea legislației in vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicând principii de colectare, prelucrare si păstrare a acestora in conformitate cu prevederile legale.

TOP DERM CLINICS este inregistrat ca și Operator de date cu caracter personal, entitate juridică care preia, înregistrează, stochează și prelucrează date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice care au sau vor să dobândească calitatea de pacienți ai TOP-DERM CLINICS.

Definiții:

 1. Operator de date cu caracter personal este o persoană juridică care preia, înregistrează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale unei persoane fizice, într-un scop declarat sau nu, cu sau fără consimțământul persoanei fizice ale cărei date sunt înregistrate, stocate sau prelucrate.
 2. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori unul sau mai multe elemente specifice)
 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă setul de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, incluzând colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, copierea, mutarea temporară, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor. Persoanele vizate in acest sens sunt Pacienții ca si beneficiari ai serviciilor medicale furnizate de TOP-DERM u.n.i SRL, care se prezintă in locația TOP-DERM CLINICS ori beneficiază de servicii prin telemedicină și sunt plătitori, ori cărora serviciile le sunt decontate de către un Asigurator Privat in totalitate sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții.

 

Ce date colectăm

Datele cu caracter personal sunt acele informații care fac posibilă identificarea unei persoane.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și pe care le prelucrăm ca urmare a prestării serviciilor medicale de catre medicii colaboratori ai TOP-DERM CLINICS, incasarea sumelor datorate, programarea pacienților prin canalele specifice TOP-DERM CLINICS, corespondența de inainte si după efectuarea procedurilor medicale, în cazul solicitărilor, reclamațiilor sau sugestiilor de orice  fel,  sunt următoarele: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date medicale, CNP, date rezultând din actul de identitate, adresă, număr de telefon, e-mail, semnătură, aparținător legal, persona împuternicită;

Furnizarea serviciilor medicale și asigurarea unui act medical de calitate presupune si colectarea unor informații suplimentare celor uzuale de contact.

Cum colectăm datele pacienților noștri

Pacientul este principla sursă de furnizare a datelor cu caracter personal atunci când acesta accesează unul din serviciile medicale furnizate de către TOP-DERM CLINICS. La datele dumneavoastră are acces numai personalul autorizat in acest sens iar noi facem diligențele necesare pentru actualizarea si păstrarea lor cat mai corecte.

Suplimentar, mai colectăm date de la pacienții beneficiari de asigurări medicale, atunci când se lucreaza cu un furnizor de asigurări medicale agreat in prealalbil prin parteneriat încheiat cu TOP-DERM CLINICS (ex: Signal Iduna).

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Furnizarea de servicii medicale către pacienții noștri: derularea serviciilor medicale solicitate de către pacienți, înregistrarea lor in fișa pacient din sistemul nostru informatic de gestionare a pacienților, efectuarea de programări, informarea pacienților asupra serviciilor prestate;
 2. Arhivare, ținerea evidențelor, securitatea datelor și alte obligații legale pe care trebuie să le îndeplinim;
 3. Derularea corectă a fluxului financiar – include incasările de la pacienți și înregistrarea lor în evidențele noastre financiare, emiterea facturilor, bonurilor și chitanțelor catre pacienți, restituirea anumitor sume de bani, înregistrarea plăților efectuate de către/ pentru pacienți, transmiterea de informări, efectuarea de confirmări ale programărilor , raportări oficiale;
 4. Imbunătațirea serviciilor funizate de TOP-DERM CLINICS;
 5. Supravegherea spațiului TOP-DERM CLINICS – clinica dispune de un sistem de supraveghere video, destinat menținerii siguranței și ordinei in locația noastră.

Divulgarea datelor dumneavoastră

Datele dumneavoastră sunt în siguranța cu noi, ele nefiind divulgate decât in cazuri extraordinare și anume:

 • Autoritaților publice care solicită acest lucru, în acord cu legislația actuală;
 • Asiguratori din România și nu numai, cu permisiunea dumneavoastră și cu referire la serviciile de care ați beneficiat/ urmează să beneficiați in incinta clinicii noastre;
 • Medici colaboratori, companii colaboratoare furnizori de servicii de laborator – aceștia au atât obligația legală cât și specificații exprese in contractele de colaborare cu TOP-DERM CLINICS cu privire la obligativitatea păstrării confidențialității datelor dumneavoastră.

 

Siguranța datelor dumneavoastră personale

Supunem datele pacienților noștri, colectate pentru prelucrare, unui regim de acces foarte strict, protejându-le astfel de accesul neautorizat respectiv modificarea sau distrugerea lor accidentală/ voită. In acest sens am restrîns cu strictețe accesul personalului nostru desemnat a le prelucra, la ele. Luăm măsuri tehnice pentru protecția sistemelor noastre informatice și actualizarea arhivelor in mod constant.

 • Pacienții noștri beneficiază de urmatoarele drepturi care privesc datele lor cu caracter personal:
 • Dreptul de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale;
 • Dreptul de acces la datele personale;
 • Dreptul la rectificarea datelor;
 • Dreptul la ștergerea permanentă a datelor;

Exercitarea acestor drepturi se poate face fie prin prezența în persoană în locația noastră din str. Știrbei Vodă nr. 46, Sector 1 București. In cazuri excepționale și prin transmiterea unui mesaj pe adresa de email receptietopderm@gmail.com , dar această modalitate presupune o identificare prealabila si corectă a pacientului.

Subliniem faptul că pacientul nu are obligativitatea de a ne furniza datele lui cu caracter personal, însa asta atrage dupa sine imposibilitatea noastră de a presta serviciile medicale care ne-au fost solicitate.